จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560 น.