จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 น.