จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2565 น.