จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 น.