จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 น.