จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 น.